Welkom op de site van PKN Ried-Skingen c.a.

Acht dorpen; één gemeente (klik hier voor meer informatie).

Ried (Walburgakerk, Kerkpad 1), Skingen (Stefanuskerk, Buorren 29), Slappeterp (Dionysiuskerk, Menamerdyk 3), Dongjum (Donatuskerk, Dorpsstraat 8), Schalsum (St. Nicolaaskerk, Kerkpad 4), Boer (Mariakerk, Oudeweg 1), Peins (St. Gertrudiskerk, Dorpsstraat 2) en Zweins (Reginakerk, Hoofdweg 1).

Onze visie op gemeente-zijn is dat wij ons geroepen weten tot:

image001 Het belijden van ons geloof.
image001 Het beleven van ons geloof.
image001 Het verkondigen van ons geloof.
image001 Het gestalte geven aan ons geloof.

Kerkelijk werker: Mw. A. Stork (0622620317)
Voorzitter: Mw. G. de Vries (0518-451590)
Scriba: Mw. O. Fokkema (0518-452149)

E-mail: pkn@ried-skingen.nl