Ried (Walburgakerk)

Gebouwd waarschijnlijk omstreeks 1100 na Xp. Bij een verbouw, nieuwbouw, restauratie in 1653, werden grote ramen aangebracht en werden de ramen aan de noordzijde dichtgezet. Vanouds stond de preekstoel opgesteld tegen de noordmuur. Om de preekstoel de zgn. dooptuin. Stoelen en banken gericht op de preekstoel. De preekstoel is uit 1727 en gemaakt door Poules Rycles en Cornelis Corneliszn. In de preekstoel een bijzondere tekst: “Indien yemand spreeke, hij spreeke de woorden Godts”. De diaconie bezit een bijzonder mooie avondmaalsbeker, in 1648 geschonken door de erven van ds. Vitus Ringers. Met hierin de tekst “het gekroockte RIET en sal Hij niet verbreken”. Ook de zilveren broodschaal is door de familie van Ds. Vitus Ringers geschonken. Het orgel is gebouwd in 1712 door Jan Franszn en in 1829 en in 1861 gewijzigd door L.v.Dam en Zonen. De laatste restauratie was in 1970 door Bakker en Timmenga.

In 1871 zijn de ramen voorzien van ijzeren spitsboogvensters en werd de kerk wit bepleisterd. In 1914 volgde een inwendige restauratie. Preekstoel kwam aan de oostmuur. Het oostraam werd dichtgezet. De dooptuin verwijderd. Banken in twee rijen gericht op de preekstoel. Gangpad in het midden. In 1926 wordt de toren om-metseld en van een nieuwe spits voorzien. In 1930 wordt een consistoriekamer annex opbaarruimte gebouwd, compleet met toiletten. In 1970 volgt een grote restauratie en nadien geregeld onderhoud. Tot slot in 2015 zeer groot onderhoud ramen, muren, leiendak en toren. De Walburgkerk en het bijbehorende kerkhof zijn eigendom van de Protestantse Gemeente van Ried-Skingen.

Sint Walburga.
Vanouds is de kerk van Ried gewijd aan de heilige Walburga. Een in haar tijd wereld-beroemde en uiterst geleerde vrouw. Geboren rond 710 in Essex in Engeland. Dochter van koning Richard. Zuster van koningin Winibald. Nicht van Bonifacius. Zij was een van de geleerdste vrouwen uit haar tijd. Zij beheerste: latijn, grieks, hebreeuws, arabisch, germaans, saxisch, frankisch en gallisch. Zij had filosofie gestudeerd, en theologie, rechten en medicijnen. Bekend is zij geworden door verpleging en ziekenverzorging. In de perioden van de pestepidemieën heeft zij heel veel mogen betekenen. Zij reisde meest in het gevolg van haar neef Bonifacius en was nauw betrokken bij de kerstening van Friesland, Nederland en Duitsland. Zij stierf in 779 als abdis van het klooster Heidesheim in Duitsland. Volgens de overlevering kwam er geneeskrachtige olie uit de grond dichtbij waar zij begraven was. De naam van Walburga wordt vanouds aangeroepen bij ziekte en andere medische ellenden. Volgens de traditie is Walburga een hulp bij hondsdolheid, hoest, pest, oogziekten. Sint Walburga staat altijd afgebeeld met een bijbel (zij predikte het Woord van God) en met een zalfpot/oliekruikje, (zij verzorgde de zieken.) Haar sterfdag is 25 februari.
Andere kerken gewijd aan St. Walburga in Zutphen, Antwerpen, Brugge, Plymouth en vele andere steden en dorpen.

De Walburgakerk en het bijbehorende kerkhof zijn eigendom van de Protestantse Gemeente van Ried-Skingen.