Vertrouwenspersonen

De landelijke kerk heeft de plaatselijke kerken gevraagd om zorg te dragen voor een veilige gemeente. Een gemeente waar iedereen  welkom is en zich veilig mag voelen. Daarvoor heeft de landelijke kerk een aantal richtlijnen gegeven. Eén daarvan is het aanstellen van een vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersonen voor onze gemeente zijn Mirjam van der Pol en Gerben Boskma. Samen vervullen zij deze functie. 

Wat hebben wij als gemeente aan een vertrouwenspersoon? Ieder gemeentelid kan een beroep doen op de vertrouwenspersonen als  er vragen, vermoedens en meldingen spelen rondom machtsmisbruik. Als mensen niet met deze dingen naar een ambtsdrager willen, zijn de vertrouwenspersonen beschikbaar. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van machtsmisbruik binnen de gemeente zelf proactief iemand benaderen en zij kunnen de kerkenraad advies geven over hun beleid voor een veilige gemeente. Zij bieden een luisterend oor en kunnen mensen doorverwijzen en bijstaan.

Als er in onze gemeente iemand behoefte heeft aan een vertrouwelijk gesprek rondom vragen, vermoedens en meldingen van machtsmisbruik, dan zijn de vertrouwenspersonen het eerste aanspreekpunt. Natuurlijk mag u ook iemand van de kerkenraad benaderen als u geen gebruik wilt maken van de vertrouwenspersonen.

De vertrouwenspersonen van onze gemeente zijn Mirjam van der Pol en Gerben Boskma. Zij hebben een eigen emailadres waaronder u hen kunt bereiken.

Mevr. M. van der Pol
vertrouwenspersoonmirjarm@outlook.com
06-38391617

Dhr. G. Boskma
vertrouwensp.gb.pgh@gmail.com
06-22930719