Peins (Sint-Gertrudiskerk)

87ac4eb2a6888ab8de03a9fcEen middeleeuwse kerk uit de 13e eeuw. Gebouwd als een grote kerk voor een groot dorp. Opvallend breed gebouwd. In de loop der eeuwen veel verbouwd en gerestaureerd.

Het dorp is nooit zo groot geworden als verwacht. Het oostelijk deel van de kerk is afgebroken. In de verkleinde kerk zijn de middeleeuwse kleine ramen vervangen door grote ramen. In de 19e eeuw is de kerk voorzien van een, voor die tijd, moderne inrichting. Nieuwe preekstoel, nieuw doophek, nieuwe banken. Preekstoel tegen de oostwand. Met daarom heen een doophek. De banken in twee rijen gericht op de preekstoel met een breed gangpad daartussen. Het orgel is uit 1867 gebouwd door L.v.Dam uit Leeuwarden. In dit orgel is materiaal gebruikt afkomstig van andere orgels. Men denkt aan materiaal van het vroegere hoofdorgel van de Jacobijnenkerk van Leeuwarden.  (Zo ook orgel Dongjum).

Tot 1912 stond er een toren met zadeldak tegen de westmuur van de kerk. Deze is afgebroken en vervangen door het huidige houten torentje. De oude stenen van deze toren zijn hergebruikt in de westgevel. In de toren hangt een luidklok uit 1654 gegoten door Jurjen Baltasar. In de kerk is nog aanwezig het oude uurwerk dat niet meer in gebruik is.

De Gertrudiskerk is eigendom van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken terwijl het kerkhof eigendom is van de Protestantse Gemeente van Ried Skingen.

Sint Gertrudis. Sint Geerte
Geertrui of Gertrud van Nijvel was een vroeg middeleeuwse heilige. Zij leefde van 626 tot 659.  Zij was van rijke en adellijke afkomst. Van jongs af aan was zij heel gelovig. Eenmaal volwassen geworden wilde zij niet ander trouwen dan met Christus. Zij wilde religieuze worden. In 640 stichtte zij een klooster. Het nog bestaande klooster van Nijvel (België). Zij stortte zich op studies: bijbelse talen, filosofie, theologie, medicijnen en farmacie. Zij werd alom bekend als geleerde, als raadgeefster en als helper in nood. Waar zij kwam stichtte zij kapellen, kerken en kloosters. In haar geloofsleven wist zij zich geheel verbonden met Christus. Er gaat een verhaal over haar dat toen zij eens in een donkere kerk zat te bidden het licht van Christus haar en heel de kerk verlichtte. Het leven van Gertrudis was getekend door vasten en gebed, door meditatie en bezinning, door geloof en goede-werken. Op 30 jarige leeftijd was zij zo ziek en verzwakt door vasten en gebed, dat zij de leiding van het klooster van Nijvel overgaf aan een leerling-non. Daags voor haar sterven kondigde haar raadsman aan dat ze de volgende dag door de engelen Gods voor diens troon gebracht zal worden. Stralend van geluk bracht ze de hele nacht biddend en zingend door, en stierf toen, 33 jaar oud.” Haar sterfdag is 17 maart. Zij wordt meestal afgebeeld met een open bijbel in haar hand.