Boer (Mariakerk)

104545283.8jsG3vu2Een klein middeleeuws gebouw. Kerk voor en van een heel klein dorp. Men denkt aan een kapel behorend tot een minikloostertje zoals er zoveel waren in Friesland voor de reformatie. Een kloostertje met één of misschien wel twee monniken of nonnen. In later tijd worden de kleine middeleeuwse vensters vervangen door grote ramen. Na de reformatie wordt het dorpskerk van een buurtschap behorend tot Schalsum. Later werd het ingedeeld bij Dongjum en uiteindelijk bij Ried. Kerkelijk behoort het dorpje Boer tegenwoordig bij de protestantse streekgemeente van Ried-Skingen. Het is altijd een kleine en eenvoudige kerk geweest. De preekstoel is gemaakt in 1750 en is geschonken door Ignatius thou Kingma, Heer van Zweins.  Tot 1914 stond deze preekstoel opgesteld tegen de noordmuur. Met daarom heen een doophek. In 1914 werd de kerk gemoderniseerd. De preekstoel kwam tegen de oostmuur te staan.  Met daarvoor het doophek. Op het hek stond een lezenaar. Bij deze herinrichting werd het oostraam, kenmerkend voor kloosterkerken dichtgezet. Twee rijen banken gericht op de preekstoel. In de kerk heeft nooit een pijporgel gestaan. In 1914 werd in plaats daarvan een groot kerkharmonium aangekocht. Afkomstig van de doopsgezinde gemeente van Balk.

Een uniek instrument waarvan er geen tweede is in Nederland. Het kerkharmonium kreeg een plaats op de kraak. Eind 20e eeuw raakte de kerk in verval. In 1975 stopten de kerkdiensten. In 2004 vond een grote  restauratie plaats. Sindsdien is de Mariakerk weer in gebruik. Ook  voor kerkdiensten. In de kerk staat een bijzonder mooi oud Mariabeeld, geschonken in 2004 door een inwoner van Boer. Tot het bezit van de kerk behoort een oude katafalk. (doodsbaar) Deze hangt als versiering in de hal van de kerk. De buitenkant van de kerk is geheel bepleisterd. Waardoor jammer genoeg het fraaie middeleeuwse metselwerk niet meer zichtbaar is. De kerk heeft een bijzondere ingangspoort. Het is uit 1664, en afkomstig van de afgebroken stins Elgersmastate. In de toren hangt een luidklok uit1561 gegoten door Willem Wegewaert.  Het oude kerkharmonium wacht op restauratie.

De Mariakerk is eigendom van de Stichting Âlde Fryske Tsjerken, terwijl het kerkhof eigendom is van de Protestantse Gemeente van Ried Skingen.

Maria, Moeder van God
Naar Maria is de kerk van Boer vernoemd. Maria de moeder van Jezus. Maria, de moeder van God. Terecht wordt moeder Maria in heel de kerk gezien als de belangrijkste geloofsgetuige van Christus. Zij heeft de Messias van Israël geboren doen worden. Uit haar is de Heiland geboren. Zij staat symbool voor heel het joodse volk. Zij is “jonkvrouwe Jeruzalem”, zij is de “dochter van Sion”.

Het begon met die eeuwenoude belofte van God. God zelf zou mens onder de mensen worden om zodoende de mensen nabij te zijn. De Messias van Israël zal de macht van de dood overwinnen en recht en vrede op aarde brengen. In Nazareth kwam Gods boodschapper, de engel Gabriël,  Maria aanzeggen dat die belofte van God in haar werkelijkheid zou worden. Zij zou moeder worden van de lang verwachte Messias. Jezus wordt geboren in Bethlehem. Samen met haar man Jozef voedt zij Hem op. Zij is getuige van zijn leven, zijn sterven en zijn verrijzenis uit de dood. En zij heeft geloofd in God dat Hij door haar, en maar met haar alle mensen die geloven, door wanhoop en verdriet heen in de richting van het eeuwige leven stuurt.  Maria was de moeder van Jezus maar ook van meerdere kinderen, Jacobus, Joses, Judas en Simon, enkele dochters en misschien nog wel meer. Boven alles was zij Moeder van de Messias. Moeder van God.

Haar sterfdag is 15 augustus (sommige mensen beweren dat Maria niet is gestorven maar ten hemel is gevaren. Vooral rooms-katholieken beweren dit).

Zij wordt afgebeeld (zoals beschreven in Openbaring 12) met de halve maan onder haar voeten, een slang bij haar voeten en een krans van 12 sterren rond het hoofd.

Meestal wordt zij afgebeeld als moeder met haar zoon Jezus op de arm.