Opening Donatuskerk Dongjum

23 sep

Eigenlijk mogen wij van een wonder spreken. In een tijd dat de ene kerk na de andere wordt gesloten, of afgebroken, mogen wij de Donatuskerk, na een grondige restauratie, weer opnieuw in gebruik nemen.

Het was altijd al een mooie, misschien zelfs wel, een deftige kerk. In de kerk is zeer duidelijk aanwezig het grafmonument van Sicco van Goslinga. Zelfs op de centrale plaats, de plaats waar vanouds het altaar/avondmaalstafel stond. Heel bepalend is ook in deze kerk het gestoelte, de zetels van de familie Van Goslinga. Recht tegenover de preekstoel. Sicco Van Goslinga, Heer van Dongjum en Grietman van Franekeradeel was een uiterst belangrijk politicus in zijn tijd. Hij was aanwezig bij de vredesonderhandelingen van de Republiek Der Zeven Verenigde Nederlanden in Munster 1648.
Hij was raadspensionaris. Hij was ambassadeur voor de Republiek in Engeland en Frankrijk. Hij reisde voor de republiek de hele wereld over. Hij was een van de belangrijkste politieke figuren van zijn tijd. Hij werd begraven in de oude, middeleeuwse, kerk van Dongjum. Daarin stond ook zijn grafmonument. In 1777 is op de fundamenten van de oude kerk (nog goed zichtbaar als men om de kerk heenloopt), met behoud van het beroemde monument, de huidige kerk gebouwd. Naar men aanneemt bepaald èn betaald door de kinderen van Sicco van Golsinga.

Na meer dan 200 jaren was de kerk in niet al te beste staat. Scheuren in de muren, verzakkende vloeren, lekkende goten, afbladderende verf etc.etc. Restauratie was noodzakelijk. Evenwel, de protestantse gemeente waartoe Dongjum sinds 1972 behoort, Ried-Skingen.c.a, is uiterst klein in ledental en die daarbij het onderhoud heeft van nog 3 andere kerkgebouwen. Eigenlijk was restauratie geen haalbare kaart.

En toch is de restauratie doorgegaan. De aanzet hiertoe is gegeven door wijlen Paulus Ennema. Van hem mochten wij een legaat ontvangen, wat kon dienen als eerste begin. Restauratie toren en luidklok. Aanbrengen keukenblok en toilet. Met het restbedrag uit het legaat en de financiële bijdrage van de Provincie Fryslân, de Rijksdienst voor het Culturele Erfgoed en verschillende fondsen kon de restauratie van de kerk en het praalgraf uitgevoerd worden.

Bekijk hier en hier de foto’s van opening.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.